Zpět na přehled kurzu Vlastnická a sousedská práva
Třetí týden / Třetí lekce

Bytové spoluvlastnictí - grafická část

Tak teď už v tom fakt musíte mít guláš. V předchozích lekcích, kde jsme se bavili o tom, co je to nemovitá věc, jsme vám řekli, že jsou to pozemky, podzemní stavby se samostatným účelovým určením a dále práva, o kterých to zákon stanoví. Leckdo byl v minulé lekci překvapen, když náš lektor řekl, že kromě toho jsou nemovitými věcmi i byty za splnění určitých podmínek. Nepřekvapilo to jen ty, kteří si poctivě zapisovali již v prvním týdnu lekci čtvrtou, kde o tom mluvil JUDr. Pavel Petr, Ph.D. LL.M. No ale zpět k dnešní lekci. Minule jsme si tedy vysvětlili, co to je bytové spoluvlastnictví. Abyste však dobře chápali, co to vlastně je, tak pro jistotu si to ještě rozkreslíme.