Zpět na přehled kurzu Vlastnická a sousedská práva
První týden / Pátá lekce

Právo stavby - grafická část

V minulé lekci jste se mohli dozvědět, že občanský stát zná institut práva stavby. Právo stavby je také nemovitou věcí. Kde kdo by z toho mohl mít v hlavě pěkný guláš. Jak jen může být nehmotná abstraktní věc, jako je jakési právo stavby, věcí nemovitou. Pro lepší pochopení přinášíme grafické znázornění toho, jak že to s tím právem stavby vlastně je.