Zpět na přehled kurzu Vlastnická a sousedská práva
Druhý týden / Třetí lekce

Nabytí vlastnického práva, veřejné rejstříky a seznamy

V předešlé lekci jsme si řekli, že vlastnické právo k věci movité se nabývá ze zákona již účinností smlouvy. Co když si v obchodě vezmete nějaké zboží z regálu a tím akceptujete nabídku prodejce? Stáváte se již tímto vlastníkem zboží, nebo je to v těchto případech jiné? A co když zboží poškodíte? I o tom bude tato lekce, ve které se také dozvíte, co jsou to veřejné rejstříky/seznamy, a jakou formu musí mít kupní smlouva k nemovité věci. Pro lepší chápání si vše ještě nakreslíme.