Zpět na přehled kurzu Vlastnická a sousedská práva
Druhý týden / První lekce

Vlastnictví

Velice často se při diskuzích můžete doslechnout, že jsou různé druhy vlastnictví. Čím to je, když čl. 11 odstavec 1 Listiny základních práv a svobod říká, že vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu? Jinak řečeno je jen jedno vlastnické právo. Kde je tedy ten zakopaný pes? I to se dozvíte v této lekci.