Zpět na přehled kurzu Vlastnická a sousedská práva
Čtvrtý týden / Druhá lekce

Zadržovací právo

Jsme v posledním týdnu, a aby ses dobře připravil na test, tak i v této lekci si uděláme malé opáčko. Zopakujeme si, co je to reivindikační žaloba, a že pokud nám někdo zadržuje nemovitou věc protiprávně, tak jej žalujeme na vyklizení věci, nikoliv na vydání věci. Dále si zopakujeme imise a jak se proti nim bránit. V neposlední řadě si také vysvětlíme, co je to zadržovací právo.