Zpět na přehled kurzu Rodinné právo
Třetí část / Třetí lekce

Druhá domněnka

Souhlasné prohlášení. Nejpravděpodobnějším otcem je ten, kdo se k dítěti hlásí. Takové prohlášení učiní u soudu nebo na matričním úřadě matka a otec. Může tak učinit i nezletilý před soudem a nepotřebuje k tomu souhlas zákonného zástupce. V souvislosti se souhlasným prohlášením může dokonce dojít i k trestnému činu neoprávněného napomáhání k získání trvalého pobytu.
close
 

První část

Druhá část

Třetí část

Čtvrtá část

Pátá část

Šestá část

Sedmá část

Tvůj přehled kurzu

0%
Máš splněno
0 /  60
Bodů
K získání certifikátu musíš nasbírat 42 bodů z 60 možných.
K získání certifikátu je potřeba se zaregistrovat. Jen tak můžeš pokračovat tam, kde jsi skončil, a to na jakémkoliv zařízení.
Vytvoř si účet zdarma

Ověřeno univerzitou

miniatura instituce
Univerzita Palackého
Právnická fakulta