Zpět na přehled kurzu Rodinné právo
Třetí týden / Třetí lekce

Druhá domněnka

Souhlasné prohlášení. Nejpravděpodobnějším otcem je ten, kdo se k dítěti hlásí. Takové prohlášení učiní u soudu nebo na matričním úřadě matka a otec. Může tak učinit i nezletilý před soudem a nepotřebuje k tomu souhlas zákonného zástupce. V souvislosti se souhlasným prohlášením může dokonce dojít i k trestnému činu neoprávněného napomáhání k získání trvalého pobytu.
close
 

První týden

Druhý týden

Třetí týden

Čtvrtý týden

Pátý týden

Šestý týden

Sedmý týden

Tvůj přehled kurzu

0%
Máš splněno
0 /  60
Bodů
K získání certifikátu musíš nasbírat 42 bodů z 60 možných.
K získání certifikátu je potřeba se zaregistrovat. Jen tak můžeš pokračovat tam, kde jsi skončil, a to na jakémkoliv zařízení.
Vytvoř si účet zdarma

Kdo se podílel

miniatura instituce
Univerzita Palackého
Právnická fakulta