Zpět na přehled kurzu Rodinné právo

Třetí domněnka

Určení otcovství soudem. Že soud bude určovat genetický původ dítěte? Těsně vedle. Bude se…
Určení otcovství soudem. Že soud bude určovat genetický původ dítěte? Těsně vedle. Bude se prokazovat, že došlo k souloži mezi matkou a mužem, jehož otcovství má být určeno. Co když se soulož…
Třetí týden / Třetí lekce

Druhá domněnka

Souhlasné prohlášení. Nejpravděpodobnějším otcem je ten, kdo se k dítěti hlásí. Takové prohlášení učiní u soudu nebo na matričním úřadě matka a otec. Může tak učinit i nezletilý před soudem a nepotřebuje k tomu souhlas zákonného zástupce. V souvislosti se souhlasným prohlášením může dokonce dojít i k trestnému činu neoprávněného napomáhání k získání trvalého pobytu.
close
 

První týden

Druhý týden

Třetí týden

Čtvrtý týden

Pátý týden

Šestý týden

Sedmý týden

Tvůj přehled kurzu

0%
Máš splněno
0 /  60
Bodů
K získání certifikátu musíš nasbírat 42 bodů z 60 možných.
K získání certifikátu je potřeba se zaregistrovat. Jen tak můžeš pokračovat tam, kde jsi skončil, a to na jakémkoliv zařízení.
Vytvoř si účet zdarma

Kurz ti přináší

miniatura instituce
Univerzita Palackého
Právnická fakulta