Tato pravidla upravují vztah mezi uživateli služeb serveru Nostis.org a jeho provozovateli.

 1. Uživatel je povinen při registraci uvést pravdivé údaje.
 2. Provozovatel je povinen chránit osobní údaje poskytnuté uživateli a nakládat s nimi podle platných zákonů České republiky.
 3. Uživatel je povinen řídit se dále uvedenými body
  1. Uživatel nebude tuto službu používat k aktivitám, které jsou, nebo by mohly být, v rozporu s platnými zákony České republiky.
  2. Uživatel nebude tuto službu užívat ke komerčním a dalším účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit provozovatele.
  3. Uživatel je povinen chovat se při využívání služeb serveru Nostis.org podle morálních zásad. Nebude vědomě poškozovat provozovatele ani ostatní uživatele této služby.
 4. Na server je výslovně zakázáno vkládat reklamu bez svolení provozovatele serveru.
 5. Je zakázáno přidávat příspěvky s urážlivým, pornografickým nebo jinak závadným obsahem.
 6. Uživatel nesmí na server uložit obsah chráněný autorskými právy někoho jiného. Provozovatel serveru Nostis.org si vyhrazuje právo v případě podezření z porušení tohoto bodu tento obsah smazat a informovat Policii České republiky.
 7. Uživatel nesmí nikomu sdělit své heslo na server Nostis.org ani jinak umožnit přístup na svůj účet někomu jinému.
 8. Je zakázáno šířit obsah serveru Nostis.org jinak než odkazem na webové stránky serveru.
 9. Provozovatel je oprávněn zrušit účet uživatele, pokud poruší podmínky uvedené v tomto dokumentu.
 10. Provozovatel serveru Nostis.org, jeho administrátoři, moderátoři ani jiné osoby podílející se na správě serveru nijak nezodpovídají za obsah příspěvků uživatelů tohoto serveru.
 11. Uživatel vložením obsahu chráněného vlastními právy duševního vlastnictví na server Nostis.org uděluje serveru licenci na jeho použití.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky bez předchozího oznámení. Změny jsou platné dnem jejich zveřejnění.

Zásady používání dat a ochrany osobních údajů

Na serveru Nostis.org využíváme analytické nástroje třetích stran, které sledují statistiky návštěvnosti a využívání webu. Rozhodně však nesdílíme žádné osobní údaje nebo údaje, které by mohli vést k identifikaci konkrétní osoby.

Pro účely rozesílání emailových upozornění využíváme nástroj třetí strany, kde je nutné uložení jména a emailové adresy na servery této společnosti sídlící v USA. Tato společnost je zavázána tato data bezpečně uschovat a nikdy je nevyužít pro vlastní komerční i nekomerční účely. Tato společnost nemá přístup k jiným osobním či jiným údajům.

Dne 8. 1. 2016